Hulp en begeleiding

Kind geeft high five aan begeleidster

Accare | Polikliniek Drachten | Bezoek

Bij de polikliniek van Accare in Drachten kun je terecht als je hulp wilt bij psychische problemen. Bijvoorbeeld als je angstig bent, als je ADHD of autisme hebt of last hebt van stemmingswisselingen.

Buurtgezinnen Smallingerland - is op zoek naar steungezinnen | Bezoek

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.

Carins | Bezoek

Carins helpt en ondersteunt inwoners zo zelfstandig mogelijk, op eigen kracht, hun leven in te richten. Samen zoeken ze naar de beste oplossing. Het doel is dat u snel weer zelfstandig verder kunt. U houdt de regie. Zij werken vanuit het principe: één huishouden, één plan, één contactpersoon. Zij houden de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. 

Cedin Zorg en Onderwijs | Bezoek

Cedin begeleidt en behandelt kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die hulp of ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met de ontwikkeling, het gedrag of met leren. Zij bieden ook dyslexiezorg en leerlingenzorg. Leerkrachten staan ze bij met hulpverlening in de klas. En ouders bieden ze een steuntje in de rug bij de opvoeding thuis.

D0k16 | Bezoek

D0k16 richt zich op het ondersteunen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-16 jaar, die negatieve gevolgen ondervinden van de financiële zorgen van hun ouders. Ook zijn ze er voor zwangere vrouwen die financieel onvoldoende in staat zijn om een baby-uitzet te verzamelen.

Effect4All | Bezoek

Via Effect4All kan iedereen eraan werken om zich prettig te voelen in zijn of haar vel. Wanneer iemand zich prettig voelt is diegene zeker van zichzelf, heeft hij/zij/hen veel zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Bij Effect4All hebben mensen de gelegenheid om bewustzijn van waarden en behoeften te ontwikkelen.

Stichting Cerato | Bezoek

Stichting Cerato begeleidt, onderzoekt en behandelt jeugd en jongeren die intensieve zorg nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen, zodat ook zij deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer.

Jeugd en Gezinsbescherming Friesland Jeugd- en Gezinsbescherming Friesland - Spoedeisende (jeugd)hulp | Bezoek

Jeugd- en Gezinsbescherming voert in Friesland de maatregelen uit voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit doen ze na uitspraak van een kinderrechter die een maatregel oplegt.

Jeugdhulp Friesland (Jeugdhulp Friesland - Weet dat we er voor je zijn) | Bezoek

Voor deze hulp heeft u een zorg toewijzing nodig. Bij vragen over opgroeien en opvoeden kunt u onder andere terecht bij gemeentelijke wijk- of gebiedsteams. In zo'n team werken hulpverleners die u kunnen helpen. Maar zij kunnen ook bij ingewikkelde problemen zorgen voor een verwijzing naar een jeugdhulpaanbieder. Ook een huisarts, jeugdarts en medisch specialist, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders mogen naar de gespecialiseerde jeugdhulp verwijzen. De kosten van deze gespecialiseerde jeugdhulp worden door de gemeenten vergoed.

PI-groep | Bezoek 

Loopt het niet lekker of gaan er gevoelsmatig steeds dingen mis? Dan is het fijn als er iemand naast je staat die naar je luistert, je begrijpt, je opvangt en die samen met jou zoekt naar oplossingen. Oplossingen die bij jou passen, omdat ieder mens nu eenmaal uniek is. Wij begeleiden jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met psychische problemen, waarbij er strubbelingen zijn binnen het gezin of als een jongere tegen diverse dingen aanloopt. Samen werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid. Dit doen wij door middel van thuisondersteuning, GGZ behandeling, woongroepen en participatie. 

ReBUILD Coaching reBUILD Coaching - Gezinscoaching - reBUILD Coaching | Bezoek

reBUILD Coaching doet aan gezinsbegeleiding en ondersteunt bij: Vastgelopen relaties; Gezinscoaching; Leven met een beperking; Adoptieproblematiek; Opvoedingsperikelen; Verwerking moeizame jeugd

Sam& voor alle kinderen | Bezoek

Sam& voor alle kinderen is er om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Ook als ouders dit zelf niet kunnen betalen. U kunt vergoeding krijgen voor contributie voor de sportvereniging, muziek-, dans-, of toneellessen, voor sportkleding en sportmaterialen. Maar ook voor zwemles A-diploma, schoolreis of -excursie, een fiets (vanaf groep 7) of een verjaardagsbox van stichting Jarige Job.

Sense Noord-Nederland | Bezoek

Sense, voor al je vragen over seks, verliefdheid, liefde en alles wat daarbij komt kijken. Direct contact met Sense Noord: Bel voor een afspraak 0900-736 7366 (lokaal tarief), op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur en van 13.45 tot 16.30 uur.

Spoed4Jeugd | Bezoek

Spoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Telefoonnummer: 0800-7763345

Veilig Thuis Friesland (AMHK) | Regiecentrum Bescherming en Veiligheid | Bezoek

Hier kunt u terecht voor als er zorgen zijn over huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling, een vechtscheiding of seksueel geweld. Ook bij twijfel kunt u bellen. Telefoonnummer: 0800 – 2000.