Algemeen

Je kind echt zichzelf laten zijn

Gemeente Smallingerland

Smallingerland is een gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Friesland met als hoofdplaats Drachten. De gemeentegids is hier te vinden: Smartmap | Smallingerland

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

M.O.S richt zich op verschillende groepen en werkterreinen binnen de gemeente, zoals peuters, kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, ouderen en nieuwkomers. Samen mét en voor deze groepen worden door M.O.S verschillenden activiteiten en projecten aangeboden. Deze worden vaak wijkgericht uitgevoerd of vinden bijvoorbeeld plaats onder de noemer van de Brede School. M.O.S. staat voor een samenleving waarin iedereen mee kán en mág doen. Daarnaast ondersteunt M.O.S verschillende groepen, zoals wijkraden, jongerenwerkgroepen, speeltuinorganisaties, zelfhulporganisaties, etc. M.O.S is tevens actief op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het straathoekwerk en opvoedingsondersteuning. M.O.S werkt samen met zeer uiteenlopende organisaties en instellingen, waaronder woningbouwverenigingen, Stichting Veiligheidszorg Smallingerland, politie en scholen.

M.O.S. Wegwijzers

 

Carins

Carins helpt en ondersteunt inwoners zo zelfstandig mogelijk, op eigen kracht, hun leven in te richten. Samen zoeken ze naar de beste oplossing. Het doel is dat u snel weer zelfstandig verder kunt. U houdt de regie. Zij werken vanuit het principe: één huishouden, één plan, één contactpersoon. Zij houden de ondersteuning zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. 

Omgevingsverkenner Drachten

Op de website bewegeninsmallingerland.nl zijn alle uit te oefenen sporten te zien die in Smallingerland plaatsvinden. Door middel van het filter te gebruiken kan men makkelijk bij zijn/haar favoriete sport uitkomen.