Praten over pesten

Praten over pesten

Vandaag is de Dag tegen het Pesten. Het is belangrijk daar aandacht aan te besteden omdat pesten nog steeds voor spanningen zorgt in het dagelijks leven van veel schoolkinderen. Op de meeste scholen zal er vandaag over dit thema gesproken worden, maar ook als ouder is het goed hierover met je kind in gesprek te gaan. 

Hoewel er in Nederland behoorlijk veel aandacht wordt besteed aan het onderwerp, worden nog steeds veel kinderen dagelijks gepest. Dat gebeurt niet alleen op school maar ook op sportclubs en op straat. Gepest worden maakt een kind angstig en onzeker. Sommige kinderen ervaren zelfs zoveel stress dat ze er ziek of depressief van worden.
 

Onzichtbaar en verzwegen

Docenten, ouders en andere opvoeders proberen dit te voorkomen, maar helaas gebeurt het pesten vaak buiten hun zicht. Dat maakt het lastig om op het juiste moment snel en goed te reageren. Daarnaast vertellen veel kinderen niet dat ze gepest worden. Ze willen hun ouders niet teleurstellen of ze zijn bang dat het pesten erger wordt als ze dit aan hun leerkracht of ouders vertellen. Ze willen vooral niet dat hun vader of moeder zich met de pestkop gaat bemoeien.

Toch is de enige manier om pesten tegen te gaan, erover te praten. De slachtoffers kunnen hierdoor leren om weerbaarder te worden en de pesters leren wat hun pestgedrag voor gevolgen kan hebben. Voor scholen zijn er al diverse programma’s ontwikkeld over dit thema, maar ook thuis is pesten een onderwerp waar af en toe eens over gesproken moet worden.


Wat kun je doen als je kind gepest wordt?

  • Vraag je kind om te vertellen wat er precies gebeurd is.
  • Neem je kind serieus. Vertel dat pesten veel voorkomt maar dat het niet normaal is.
  • Zeg dat je gaat proberen het pesten te stoppen en dat je dat doet met hulp van anderen, bijvoorbeeld de school.
  • Vertel dat je niets zult doen dat je kind niet weet of niet wil. Je bespreekt alles eerst met hem/haar.
  • Neem contact op met de leerkracht van school. Vertel dat je kind gepest wordt en vraag hem of haar om hierop te letten en direct in te grijpen op het moment dat het gebeurt. Het helpt ook door in de klas over pesten te praten. Veel scholen hebben speciale regels die gelden bij pesten. De leraar kan je hier meer over vertellen.
  • Bespreek en oefen met je kind wat hij kan doen in verschillende situaties.
  • Het kan helpen om je kind in te schrijven voor een weerbaarheids training. Hier bouwt je kind aan zijn/haar zelfvertrouwen en leert het om voor zichzelf op te komen.

 

Wil je meer weten over pesten en hoe je een kind dat gepest wordt kan helpen, kijk dan op deze website: https://www.stoppestennu.nl/