Niet luisteren

Ieder kind luistert wel eens niet, dat is normaal. Kinderen zijn in ontwikkeling. Ze krijgen steeds meer een eigen wil en gevoelens en verkennen steeds meer hun eigen grenzen.

Grenzen stellen

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen op het moment dat je kind niet luistert. Zoals het gedrag negeren, verbieden of je kind even apart zetten, als het maar doorgaat met niet luisteren. Je kunt op verschillende manieren grenzen stellen. Daarnaast zijn er verschillende tips om ongehoorzaamheid te voorkomen.

Ongehoorzaamheid voorkomen

  • Zeg precies wat je wilt dat je kind doet: "Het is bedtijd, ga nu je tanden poetsen."
  • Wees consequent. Doe ook echt wat je zegt en zorg dat je kind niet zomaar onder je grens uit komt.
  • Geef zelf het goede voorbeeld: laat je kind merken dat je luistert als het iets wil vertellen en neem daarvoor de tijd. Als je kind merkt dat je echt luistert, zal het ook beter naar jou luisteren.
  • Stel niet te hoge eisen en geef je kind de tijd en de ruimte om iets te doen wat jij vraagt. Word niet boos als het niet meteen lukt.
  • Geef zo veel mogelijk aandacht en complimentjes aan gedrag dat jij graag ziet bij je kind. Dat zorgt ervoor dat je kind dat vaker gaat doen.

Discussie

Kinderen willen soms ook graag weten waarom je bepaalde regels stelt. Dat maakt het makkelijker om de regels te kunnen accepteren. Ook al is je kind het er niet helemaal mee eens is. Of misschien heeft je kind goede argumenten om het anders te doen! Het is dan sportief om de regel bij te stellen. Maar ga niet te lang in discussie: 1 of 2 keer uitleggen is voldoende.

Heb je een vraag?