Mijn kind gaat studeren: wie betaalt wat?

working

Blog van Marion Weijers, werkzaam bij Nibud

Daar is het verlossende woord: GESLAAGD! Dat was verwacht, en toch was de spanning tijdens het uur van de waarheid om te snijden. Maar nu mag de vlag uit: mijn zoon is geslaagd!

Na de vakantie breekt de volgende fase aan: verder leren. Daarvoor moet van alles geregeld worden. Een kamer zoeken, studenten-OV-chipkaart aanvragen en aanmelden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bijvoorbeeld.

Wie gaat wat betalen?

Studeren is een kostbare investering: inclusief collegegeld en studieboeken kost het zo’n 1000 euro per maand.

Ik heb er met veel ouders over gesproken. We zijn het erover eens dat als kinderen de capaciteiten hebben, ze de kans moeten krijgen om verder te leren. Maar over hoe je die studie moet bekostigen, zijn de meningen verdeeld. Natuurlijk is het afhankelijk van je eigen financiële mogelijkheden. De één heeft een goed gevulde portemonnee en kan de hele studie voor de kinderen betalen. Een ander heeft de middelen ook wel, maar vindt dat kinderen op eigen benen moeten staan. Weer een ander geeft een toelage achteraf, als het studiejaar is behaald. Er zijn ook ouders die de financiële middelen niet hebben: zij zijn blij met het behoud van de aanvullende beurs. Feit is dat het nieuwe studieleenstelsel het er niet eenvoudiger op heeft gemaakt.

Dilemma’s

Ouders willen hun kind graag een schuldenvrije toekomst mee geven. Maar hoe bied je alle kinderen in je gezin dezelfde hulp? Sommige ouders stimuleren hun kind om een studie dichtbij huis te zoeken om zo thuis te kunnen blijven wonen. De ouders krijgen dan wel minder toeslagen. Anderen adviseren om voor het MBO in plaats van HBO te kiezen, omdat daar de basisbeurs nog geldt (en omgezet wordt in een gift als het diploma binnen 10 jaar wordt behaald).

Ouders zijn op zoek naar richtlijnen, maar beslissen uiteindelijk zelf wat voor hen de beste (financiële) keuze is.

Mijn keuze

Ook ik wil mijn zoon graag een schuldloze toekomst bieden, maar door het nieuwe leenstelsel moet ik die hoop laten varen. Mijn plan: met behulp van de Geldwijzer Studenten, heb ik de kosten verdeeld over 3 potjes:

- Ik betaal een deel (collegegeld, studieboeken en verzekeringen (ziektekosten-, aansprakelijkheid- en inboedelverzekering).

- Mijn zoon zoekt een bijbaantje (voor voeding, kleding, telefoon, kapper etc.).

- Een deel studielening (voor woonlasten, energie etc.).

Na drie maanden bekijken we samen bekijken of het zo werkbaar en financieel haalbaar is voor ons. Indien nodig stellen we het bij.

NibudWeet jij al wie wat gaat betalen?

Met de Geldwijzer Studenten krijg je inzicht in de kosten. Met de tool van DUO, kun je een studiebegroting maken.