Basisschoolkinderen (6-12 jaar)

Cuteboy

Hoppa!

Hoppa! is de nieuwe naam voor de jongerenagenda. Het is onderdeel van een preventieprogramma, dat werkt aan gezonde en gelukkige jongeren en alcohol- en middelengebruik terug wil dringen. Hoppa is er voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar. De aanpak wordt door de gemeente uitgevoerd in samenwerking met partners uit de gemeente die betrokken zijn bij opgroeiende jeugd. Het programma heet Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)- en is gebaseerd op de werkwijze van het IJslands preventiemodel.