Basisschoolkinderen (6-12 jaar)

Cuteboy

Hoppa!

Hoppa! is de nieuwe naam voor de jongerenagenda. Het is onderdeel van een preventieprogramma, dat werkt aan gezonde en gelukkige jongeren en alcohol- en middelengebruik terug wil dringen. Hoppa is er voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar. De aanpak wordt door de gemeente uitgevoerd in samenwerking met partners uit de gemeente die betrokken zijn bij opgroeiende jeugd. Het programma heet Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)- en is gebaseerd op de werkwijze van het IJslands preventiemodel.

LEF! Friesland

LEF! Friesland helpt jongeren tussen de 8 en 18 jaar die vastlopen vanwege angst- of paniekklachten, zelfbeeld, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid of klachten het autistisch spectrum (bij normale intelligentie).  
Locaties bevinden zich in:
• Hegedyk 2, 8601 ZR, Sneek (hoofdkantoor en postadres)
• Prins Bernhardstraat 1a, Burgum (Maxima Centrum)
Te bereiken via: info@leffriesland.nl of tel. 0515-750 298 

M.O.S. - Samen opgroeien in de wijk

Samen opgroeien in de wijk is een wekelijkse bijeenkomst voor ouders en hun kinderen van 0 tot 12 jaar. Tijdens de bijeenkomsten ontmoet je andere ouders. Je deelt ervaringen over opvoeden met elkaar. Ook kun je jouw vragen over opgroeien en opvoeden stellen aan een medewerker van M.O.S. Samen opgroeien in de wijk is altijd een leuke ochtend voor ouder én kind. Komen jullie binnenkort ook langs? Gezellig!

PI-groep

Loopt het niet lekker of gaan er gevoelsmatig steeds dingen mis? Dan is het fijn als er iemand naast je staat die naar je luistert, je begrijpt, je opvangt en die samen met jou zoekt naar oplossingen. Oplossingen die bij jou passen, omdat ieder mens nu eenmaal uniek is. Wij begeleiden jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met psychische problemen, waarbij er strubbelingen zijn binnen het gezin of als een jongere tegen diverse dingen aanloopt. Samen werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid. Dit doen wij door middel van thuisondersteuning, GGZ behandeling, woongroepen en participatie. 

Sportbedrijf Drachten

Samen met sportverenigingen organiseert Sportbedrijf Drachten vele verschillende sportactiviteiten, allen met als doel kinderen kennis te laten maken met zoveel mogelijk verschillende sporten. Gedurende het hele schooljaar zijn Schoolsportagenda activiteiten ingepland waaraan basisschoolleerlingen, middels aanmelding via deze pagina, kunnen deelnemen. Deelname aan een activiteit of toernooi kost €1,50 per deelnemer en deelname aan een sportweek kost €20,- per clinic per groep.

Er is een breed sport- & beweegaanbod opgezet, zodat er voor elke leerling van het primair- en speciaal basisonderwijs wat leuks in staat. Hierdoor is de verbinding tussen school en sport sterker dan ooit! Door deze vruchtbare samenwerking kan gezond gedrag nog beter gestimuleerd worden, zodat iedere leerling fit en gezond in de schoolbanken zit.

Klik hier voor de kalender en de aanmeldpagina